Lies van börgemeisters van Venlo

Van Wikipedia

Dit is 'n lies van alle börgemeisters dae de gemeinte Venlo haet gehad. De börgemeisters woorte tot 1796 jäörliks gekaoze door de schepene. Eine peijbörgemeister waas 'nen börgemeister dae belas waas mit de stadsfinanciën. Vanaaf 1679 regiert mer einen börgemeister per ambstied.

Ambstied Naam börgemeister Partie of struiming
Börgemeisters / Peijbörgemeister
1348 Gerardus van Lom/Adam Mont
1349 Jacobus Gramme
1350-1375 neet euvergeleverd
1375 Jacob van Neer/Peter Mensenere
1376 Harman Mensenere/Johannes Mercator
1377 Arnoldus Vinck/Gheraert van Hellu
1378-1383 neet euvergeleverd
1383 Gerat van Hellu/Johan Vinck
1384 Peter Mensenere/Gerat van den Bos
1385 Peter Mensenere/Gerat van den Bos
1386 Peter Mensenere/Arnt van Lomme
1387 Gheraert van Hellu/Johan Vinck
1388 Jacob van Polle/Sander Vinck
1389 Arnt van Lomme/Roelof ter Moelen
1390 Jacop van Nere/Vetken Vos
1391 Johan v. Lomme H.soen/Johan v. Lomme D.soen
1392 Goeswijn van Lomme/Gheraert v.d. Bosch
1393 Peter Mensenere/Bertolt Martijnssoen
1394 Heinrick Borchgreve/Henrick Ratinghe
1395 neet euvergeleverd
1396 Arnolt Vinck/Johan van Kanle
1397 Geraert van Hellu/Johan Dircssoen van Lomme
1398 Heinrick Ratinge/Heinrick Bobben
1399 Bertolt Martijnssoen/Geraed van Bonne
1400 Peter Mensenere/Johan Dircksoen van Lomme
1401 Heinrick de Weldige/Gerard van Stalbergen
1402 Heinrick de Weldige/Gerard van Stalbergen
1403 Arnt Vinck/Johannes van Canle
1404 Henrick Ratinck/Johannes van Canle
1405 Heinrick Borghgreve/Heinrick Vinck
1406 Gerart van Hellu/Heinrick Drabbe
1407 Bertolt Mertijnssoen/Johan van Lomme
1408 Heinrick Ratinck/Sander Vinck
1409 Heinrick Drabbe/Merten Mertenssoen
1410 Heinrick de Weldige/Gerard van Stalbergen
1411 Gosewinus van Lom/Jacob van Canne
1412 Heinrick Borghgreve/Gerart van Lomme
1413 Heinrick Ratinck/Johan van Ruremunde
1414 Heinrick Ratinck/Johan van Ruremunde
1415 Bertolt Mertenssoen/Lambert Mercator
1416 Bertolt Mertenssoen/Lambert Mercator
1417 Henrick Drabbe/Jacob Dries
1418 Henrick Drabbe/Jacob Dries
1419 neet euvergeleverd
1420 Heinrick Borghgreve/Gerard van Stalbergen
1421 Hein Vinck/Gerard van Stalbergen
1422 Heinrick Ratinck/Sander Vinck
1423 Willem Woest/Jacob van Canne
1424 Jan Vinck/Jacob Dries
1425 Sibrecht van Krieckenbeck/Gerart van Mens
1426 Jacob van Canne/Heinrick van Greffraede
1427 Jacob de Weldig/Johan van Greffraede
1428 Jacob Vinck/Gerart van den Cranevelt
1429 Willem Woest/Johan van Lom
1430 Jacob van Canne/Heinrick van Greffraede
1431 Heinrick Drabbe/Merten van Ruremunde
1432 Jacob de Weldig/Gerart van Menss
1433 Willem Woest/Sander Vinck
1434 Gerart van Menss/Mercelis van Beringen
1435 Merten van Ruremunde/Johan Vinck
1436 Gerart Roffert/Heinrick van Greffraede
1437 Reyner van Holthuysen/Herman Medsen
1438 Sibrecht van Kriekenbeck/Heinrick Ratinck
1439 Jacob van Canne/Johan van Lom Goetzenssoen
1440 Johan Vinck/Johan van Lomme Arntzsoen
1441 Willem Woest/Gerard van Stalbergen
1442 Gerart van Menss/Johan Vinck
1443 neet euvergeleverd
1444 Gerart van Kessel genaamd Roffart/Derick van Beringen
1445 Johan Vinck Sanderssoen/Jacob Medze
1446 Gerart van Menss/Heinrick van Greffraede
1447 neet euvergeleverd
1448 Reyner van Holthuysen/Willem Vinck
1449 Johan Vinck Sanderssoen/Johan Houfft
1450 Jacob die Weldig/Johan van Stalbergen
1451 Willem Woest/Art Vinck
1452 Gerat van Menss/Johan van Poll
1453 Merten van Ruremunde/Johan van Lom Goossoen
1454 Reyner van Holthuysen/Derick van Beringen
1455 Johan van Lomme Artssoen/Heinrick van Greffraede
1456 Johan van Stalbergen/Johan Houfft
1457 Gerart van Menss/Art Vinck
1458 Gerart van Menss/neet euvergeleverd
1459 Gerart van Menss/Heinrick van Greffraede
1460 Gerart van Menss/Willem Vinck
1461 Gerart van Menss/Derick van Blitterswijck
1462 Lambrecht Mercator/Johan van Canne
1463 Reyner van Holthuysen/Thonis van den Cranevelt
1464 Reyner van Holthuysen/Henrick die Here
1465 Henrick die Here/Jan van Arsse Peterssoen
1466 Johan van Vogelsanck senior/Mathijs van Broickrade
1467 Johan van Vogelsanck senior/Thijs Mercator
1468 Willem Vinck/Peter Medze
1469 Conraet ingen Holt/Gerat Ingenhuys
1470 Johan van Vogelsanck senior/Peter Woest
1471 Henrik die Here/Peter Woest
1472 Henrick die Here/Derick Boegel
1473 Johan van Stalbergen/Henrick Schinck
1474 Johan van Stalbergen/Henrick Schinck
1475 Gerart de Groot/Johan van Vogelsanck senior
1476 Arnt Vinck Janssoen/Matheus Golts
1477 Gerart de Groot/Gerat Ingenhuys
1478 Peter Woest/Jan van Beringen
1479 Arnt Vinck Janssoen/Matheus Golts
1480 neet euvergeleverd
1481 neet euvergeleverd
1482 Johan van Stalbergen/Henrik Drab
1483 Thijs van Ruremunde/Jan van Lomme
1484 Peter van Beringen/Gaert Boegell
1485 neet euvergeleverd
1486 Johan van Stalbergen/Willem Vinck
1487 Johan van Stalbergen/Jan de Groot
1488 neet euvergeleverd
1489 neet euvergeleverd
1490 Arnt Dalen/Henrick van Grevenray
1491 Johan van Stalbergen/Gerat Loeffs
1492 Arnt van Lomme/Jan Houfftman
1493 Thijs van Ruremunde/Jan de Groot
1494 Dirick van Menss/Jan van Lomme
1495 Arnt van Daelen/Johan Ingenhuys
1496 Peter Woest/Gaert Boegell
1497 Johan van Stalbergen/Johan van Vogelsanck junior
1498 Willem Vinck/Thonis van Lith
1499 Arnt Daelen/Goert die Verwer
1500 Derick van Menss/Goert Boegell
1501 Jan van Stalbergen de jonge/Henrick van Grefraede
1502 Peter Woest/Jan van Vogelsanck junior
1503 Arnt Daelen/Jan Ingenhuys alias Van Ruweel
1504 Johan van Vogelsanck junior/Johan Vinck
1505 Diederick van Menss/Johan Smyedt
1506 Gaert Vinck/Herman de Laet
1507 Johan van Lom/Jan die Verwer
1508 Willem Vinck/Thonis van Lith
1509 Gerit Boegell/Arnt van Lom
1510 Henrick van Hushaven/Lenart Kiespennick
1511 Willem van Oeyen/Lenart van Stalbergen
1512 Derick van Menss/Lenart Moell
1513 Gaert Vinck/Gerit Boegell
1514 Johan Vinck/Marcelis van Beringen
1515 Gerit Boegell/Johan die Verwer
1516 Willem Vinck/Johan van Lom
1517 Derick van Menss/Henrick van Stalbergen
1518 Arnt van Lom/Gerit Boegell
1519 Derick van Menss/Henrick van Stalbergen
1520 Gaert Vinck/Gaert Houfftman
1521 Henrick van Hushaven/Peter Ingenhuys
1522 Henrick van Stalbergen/Joost Ronden
1523 Gerit Boegell/Lenart Moell
1524 Gaert Vinck/Marcelis van Beringen
1525 Derick van Menss/Herman de Laet
1526 Willem van Oeyen/Johan de Verwer
1527 tot juni Johan de Groot/Johan van Lom
1527 vanaf juni Merten van Ruremunde/Joost de Laet
1528 Johan van Vogelsanck junior/Merten van Ruremunde
1529 Gerit Boegell/Arnt Vinck
1530 Gaert Vinck/Johan Vinck
1531 Peter Ingenhuys/Derick van Beringen
1532 Gerit Roesteren/Henrick Boener
1533 Thijs Spee/Marcelis van Beringen
1534 Herman van Dript/Peter te Puth
1535 Lenart van Beeck/Merten van Ruremunde
1536 Johan van Cruchten/Joost Ronden
1537 Marcelis van Beringen/Johan de Verwer
1538 Johan de Groot/Arnt Vinck
1539 Dederick van Beringen/Peter van Vogelsanck
1540 Johan van Lom/Wolter van Roesteren
1541 Peter Ingenhuys/Thijs te Puth
1542 Johan de Verwer/Hubert van Hushaven
1543 Aert Jan van Cruchten/Johan Ingenhuys
1544 Johan van Stalbergen/Frans van Poll
1545 Johan van Lom/Peter te Puth
1546 Lenart van Beeck/Heinrick van Hushaven
1547 Dederick van Beringen/Cornelis de Laet
1548 Frans van Poll/Wolter van Roesteren
1549 Dr.Johan van Stalbergen/Peter Boener Jacobszoon
1550 Johan van Lom/Goebell Verheze
1551 Peter van Vogelsanck/Gaert Bijll
1552 Lenart van Beeck/Gerhart van Loen Thijssoen
1553 Johan de Verwer/Johan van Beringen
1554 Jan Beugel/Jan Ingenhuys
1555 Peter te Puth/Heinrick van Hushaven
1556 Dierick van Beringen/Johan van Greffraede
1557 Johan de Verwer/Peter Boener
1558 Johan Ingenhuys senior/Johan Bijll
1559 Johan van Greffraede/Franck Putten
1560 Lenart van Beeck/Gerart de Laet
1561 Frans van Poll/Peter Boener
1562 Johan die Verwer/Johan Breman
1563 Johan van Greffraede/Johan te Puth
1564 Dr. Johan van Stalbergen/Johan van Rostrum
1565 Johan Ingenhuys senior/Johan van Oeyen
1566 Johan de Verwer/Nicolaes de Graeff genaamd van Lom
1567 Johan te Puth/Johan de Laet
1568 Dr.Johan van Stalbergen/Johan Kiespenning Johanssoen
1569 Johan van Greffraede/Johan Ingenhuys senior
1570 Johan de Verwer/Aert vander Erck
1571 Johan Ingenhuys senior/Johan van Rostrum
1572 Johan te Puth/Matthijs Sweijns
1573 Johan van Greffraede/Matthijs te Putt
1574 Johan te Puth/Lenart ingen Raey
1575 Lenart de Laet/Gordt van Loen
1576 Johan Ingenhuys senior/Willem Daers
1577 Johan van Rostrum/Johan van Vogelsanck III
1578 Rabeth van Duersdael/Lambert Spiegell
tot maart 1579 Arnoldus Ingenhuys/Willem van Oeyen
1579 Reyner in de Betouw/Coen Ziegers Prot.
1580 Henrick Boenebeckers/Rembolt Hoeffslegers Prot.
1581 Herman de Laet/Matthijs te Putt Prot.
1582 Rabeth van Duersdael/Peter Heufts Prot.
1583 Reyner in de Betouw/Aert Elias Prot.
1584 Jacob Goris/Rembolt Hoeffslegers Prot.
1585 Herman de Laet/Matthijs te Put Prot.
1586 Reyner in de Betouw/Peter Heufts Prot.
vanaf juni 1586 Johan van Vogelsanck III/Willem van Oeyen
1587 Wilhelm Daers/Henrick Boener
1588 Coen Ziegers/Theodorus Moeitz
1589 Gerardt van den Camp/Lenart ingen Raey
1590 Peter Moeitz/Michiel van Heergraven
1591 Herman de Laet/Rembolt Hoefslegers
1592 Coen Ziegers/Johan Roemer
1593 Johan Ingenhuys/Gaerdt van Vogelsanck
1594 Johan van Vogelsanck III/Theodorus Moeitz
1595 Geraart van den Camp/Goert Ingenhuys
1596 Peter Moeitz/Henrick Boener
1597 Johan van Vogelsanck III/Anthonis van Beringen
1598 Coen Ziegers/Johan Roemer
1599 Matthijs te Putt/ Gerart van den Camp
1600 Petrus Moeitz / Goerdt Bijll
1601 Johan Ingenhuys/ Johan de Puth
1602 Johan Römer / Hendrik Puteanus
1603 Conrad Ziegers/ Diederick van Beringen
1604 Petrus Moeitz / Henrick Boener
1605 Gerart van den Camp / Peter Moeitz
1606 Michael van Heergraven / Goert Ingenhuys
1607 Petrus Moeitz / Hubertus Ingenhuys
1608 Johan Ingenhuys / Nicolaes van Holtt
1609 Gerart van den Camp / Hendricus van Darth
1610 Antonius van Beringen / Constantinus Thomassen
1611 Herman de Laet / Hendrik Puteanus
1612 Johan Ingenhuys / Arnolt Pollart
1613 Adam Daemen / Goert Ingenhuys
1614 Petrus Moeitz / Dierick van Dael
1615 Michael van Heergraven / Hendricus van Darth
1616 Joannes Ingenraey / Balthasar van Wanssum
1617 Peter Moeitz/Hubert van Lom
1618 Adam Daemen / Johan de Groot
1619 Michiel van den Heergraeff / Peter Moeitz
1620 Hendricus van Darth / Martin int Reipken
1621 Joannes Ingenraey / Augustinus Thomas
1622 Hubert van Lom / Gerardt Ronden
1623 Peter Moeitz / Goissen van Arssen
1624 Adam Daemen / Seger van Lomm
1625 Michiel van den Heergraeff/Hubertus Ingenhuys
1626 Peter Moeitz / Wilhelmus Duijcker
1627 Hendricus van Darth / Joannes van Beringen
1628 Hubertus Ingenhuys / Christaen Engelberghs
1629 Goissen van Aerssen / Heinrick Boener
1630 Peter Moeitz / Joannes Pilorius
1631 Joannes van Beringen / Theodorus Ingenraey
1632 Hendrick van Darth / Johan van Asselt
1633 Goissen van Aerssen / Johan Vogelsanck
1634 Hubertus Ingenhuys / Jan Byll
april 1634 Jacob van Lom / Derick de Wildt Prot.
1635 Henrick van Grevenich / Johan in de Betouw Prot.
1636 Derick in de Betouw / Johan Boermans sr. Prot./rooms-katholiek
tot aug. 1637 Anthonius Janssen / Willem Overdijck Prot.
1637 Hubertus Ingenhuys / Jan Byll
1638 Joannes van Beringen / Jacobus van Bree
1639 Goissen van Aerssen / Wilhelmus Duijcker
1640 Goissen van Aerssen / Johan Alberts
1641 Dr. Johan van Oeyen / Johan Boermans
1642 Dr. Johan van Oeyen / Jacobus Lieffkens
1643 Petrus Römer / Joseph Floers
1644 Jacobus van Bree / Johan de Groot
1645 Jacobus van Bree / Johan Alberts
1646 Jacobus van Bree / Hermannus de Bije
1647 Jacobus van Bree / Hermannus de Bije
1648 Jacobus van Bree / Johan Alberts
1649 Petrus Römer / Johan Alberts
1650 Petrus Römer / Johan de Groot
1651 Johan Claessen / Jacobus Lieffkens
1652 Johan Claessen / Marcelis Duijcker
1653 Johan Claessen / Marcelis Duijcker
1654 Johan Claessen / Marcelis Duijcker
1655 Johan Diester / Wilhelm van Darth
1656 Petrus Römer / Hermannus de Bije
1657 Marcelis Duijcker / Hermannus de Bije
1658 Marcelis Duijcker / Jacobus Lieffkens
1659 Linnert Moeitzen / Marcelis Duijcker
1660 Marcelis Duijcker / Tilmanus van Aerssen
1661 Hermannus de Paderborn / Tilmanus van Aerssen
1662 Elias Oort / Wilhelmus van Darth
1663 Marcelis Duijcker / Jacobus Lieffkens
1664 Marcelis Duijcker / Jacobus Lieffkens
1665 Marcelis Duijcker / Tilmanus van Aerssen
1666 Elias Oort / Jacobus Lieffkens
1667 Hermannus de Bije / Wilhelmus van Darth
1668 Hermannus de Bije / Wilhelmus van Darth+Jacobus Lieffkens
1669 Hermannus de Bije / Johan Duijcker
1670 Hermannus de Bije / Johan Duijcker
1671 Gosewinus van Aerssen / Jacobus Lieffkens
1672 Gosewinus van Aerssen / Jacobus Lieffkens
1673 Marcelis Duijcker / Tilmanus van Aerssen
1674 Marcelis Duijcker / Tilmanus van Aerssen
1675 Elias Oort / Bartholomeus Douven
1676 Joannes Mathias van Darth/Bartholomeus Douven
1677 Joannes Mathias van Darth/Johan Duijcker
1678 Peter Moeitz / Johan Duijcker
1679 Aafschaffing twieë börgemeisters
1679 Bernardt van Leeuwen
1680 Bernardt van Leeuwen
1681 Bernardt van Leeuwen
1682 Joannes Matthias van Darth
1683 Petrus Moeitz
1684 Johan Golt
1685 Bruno Anthonius Oort
1686 Gerhardt Goris
1687 Bernardt van Leeuwen
1688 Bernardt van Leeuwen
1689 Bernardt van Leeuwen
1690 Bernardt van Leeuwen
1691 Joannes Matthias van Darth
1692 Arnoldus Bloemaerts
1693 Johan Golt
1694 Hendrick van Darth
1695 Joannes Matthias van Darth
1696 Johan Golt
1697 Arnoldus Bloemaerts
1698 Bruno Anthonius Oort
1699 Arnoldus Bloemaerts
1700 Johan Golt
1701 Johan Golt
1702 Johan Golt
1703 Johan Golt
1704 Johan Golt
1705 Arnoldus Bloemaerts
1706 Arnoldus Bloemaerts
1707 Johan van der Mersche
1708 Johan van der Mersche
1709 Govert van Boeven
1710 Govert van Boeven
1711 Gosewinus Buegels
1712 Arnoldus Bloemaerts
1713 Johan van der Mersche
1714 Michiel Sprenger
1715 Gosewinus Buegels
1716 Johan van der Mersche
1717 Johan van der Mersche
1718 Gosewinus Buegels
1719 Johan Peters van de Graeve
1720 Godefridus Wilhelmus de Bretone
1721 Dr. Johannes Baptista Swinckels
1722 Joannes Joseph van Wessem
1723 Jan Arnold de Paderborn
1724 Godefridus Wilhelmus de Bretone
1725 Godefridus Wilhelmus de Bretone
1726 H.J.H. de Paderborn
1727 Godefridus Wilhelmus de Bretone
1728 H.A. Ruijs
1729 Joannes Joseph van Wessem
1730 H.A. Ruijs
1731 Godefridus Wilhelmus de Bretone
1732 H.A. Ruijs
1733 H. van Darth
1734 H.A. Ruijs
1735 Godefridus Wilhelmus de Bretone
1736 Hermans
1737 Bucken
1738 Godefridus Wilhelmus de Bretone
1739 Antonius Tilmannus Junckers
1740 Joannes Joseph van Wessem
1741 Hermans
1742 Godefridus Wilhelmus de Bretone
1743 van Darth
1744 Godefridus Wilhelmus de Bretone
1745 Antonius Tilmannus Junckers
1746 Ruijs
1747 gein
1748 Hermans
1749 Joannes Nicolaus Richardt
1750 Hermans
1751 [Ruijs]]
1752 Hermans
1753 Bucken
1754 Joannes Jacobus Heutz
1755 van Darth
1756 J.M. van Aefferden
1757 Joannes Nicolaus Richardt
1758 J.M. van Aefferden
1759 Joannes Jacobus Heutz
1760 Bucken
1761 J.M. van Aefferden
1762 Mr.Willem Conraetz
1763 J.M. van Aefferden
1764 Bucken
1765 J.M. van Aefferden
1766 Joannes Jacobus Heutz
1767 Mr. Willem Conraetz
1768 J.M. van Aefferden
1769 Peter Carolus van Ulft
1770 Joannes Jacobus Heutz
1771 Timmermans
1772 J.M. van Aefferden
1773 Peter Carolus van Ulft
1774 Mr. Willem Conraetz
1775 Peter Carolus van Ulft
1776 Timmermans
1777 Peter Carolus van Ulft
1778 Mr. Willem Conraetz
1779 Peter Carolus van Ulft
1780 Conrardus Henricus Junckers
1781 Mathias Vorsterman
1782 Mr. Willem Conraetz
1783 Conrardus Henricus Junckers
1784 Mr. Willem Conraetz
1785 Conrardus Henricus Junckers
1786 .. Timmermans
1787 Mathias Vorsterman
1788 Mr. Joannes Petrus Franciscus Mooren
1789 Conrardus Henricus Junckers
1790 Mathias Vorsterman
1791 Hermanus Paulus Heutz
1792 Mathias Vorsterman
1793 Conrardus Henricus Junckers
1794 - 1795 Mr. G.A.E. van Aefferden
1795 - 1795 Conrardus Henricus Junckers
1796 Functie heit noe "Agent Municipal"
1796 - 1796 Joannes Lambertus Beckers
1796 - 1796 P. Berniere
1796 - 1797 Arnoldus Graven
1797 - 1797 Wilhelm Belletable
1797 - 1798 Jean Francois Keuller
1798 - 1800 Jacque Boers
1800 Functie heit noe Maire
1800 - 1802 Bartholouie Königs
1802 - 1806 Joannes Conrardus van den Vaero
1806 - 1816 Arnold Bloemarts orangist
1816 Functie heit opniej Börgemeister
1816 - 1820 Arnold Bloemarts orangist
1820 - 1822 Franciscus Josephus Ferdinandus Richardt
1822 Hermanus Paulus Heutz
1822 - 1830 Arnold Bloemarts orangist
1830 - 1837 Carolus Hubertus Leonardus Bontamps liberaal
1837 - 1847 Mr. Pieter Lodewijk de Lom de Berg conservatief
1847 - 1871 Antoine Guillaume van Liebergen
1871 - 1883 Michiel Joseph Antoon Mulder conservatief
1883 - 1900 Christiaan (Ch.A.) Houben progressief
1900 - 1921 Hermanus Bernardus Jacobus van Rijn progressief
1921 - 1941 Mr. Bernard (B.M.) Berger RKSP
1941 - 1945 Mr. Jo (J.H.) Zanders RKMP
1945 - 1952 Mr. Bernard (B.M.) Berger KVP
1952 - 1957 Charles (Ch.J.M.A.) van Rooy KVP
1957 - 1969 Mr. Leonard (L.) de Gou KVP
1969 - 1979 Theo (Th.J.M.) Gijsen KVP
1979 - 1984 Frans (F.M.) Feij VVD
1984 - 1998 John (J.A.) van Graafeiland VVD
1998 - 2005 Jan (J.J.) Schrijen VVD
2005 Jan (J.H.H.) Mans (waornummend) PvdA
2005 - 2012 Hubert (H.M.F.) Bruls CDA
2012 Wim (W.J.A.) Dijkstra (waornummend) PvdA
2012 - noe Antoin Scholten VVD

Brón[bewirk | brón bewèrke]

Dees lies is euvergenome van de Nederlandse Wikipedia.