Lies vaan Mestreechse literatuur

Van Wikipedia

Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mestreechs. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.


Dit is 'n lies vaan publicaties en eventueel neet-gepuliceerde buunwerke in 't Mestreechs.

Zelfstendeg[bewirk | brón bewèrke]

Proza[bewirk | brón bewèrke]

 • Coen Breuls, Mastreechse preùtsches. Met bijveugsel van weùrd, gezekdes en gedichte veur et vademecum. Mestreech, 1916
 • Wil 'Byty' van den Broek, Waore die ouch veur e preuvenemint gekómme? Mestreech, 1985 (stripverhaol)
 • Pol Brounts, Hojheh. Mestreech, 1999
 • id., Lache is oonnötteg
 • id., Mestreechter legendes
 • id., Mien leef lui. Mestreech, 1984
 • id., Zal iech uuch ins get vertèlle
 • Peter Brouwers (vertaoling Phil Dumoulin), Bashi, 't wit olifentsje. Hasselt/Amsterdam, 2002
 • idd., Keubeke Kuusj. Amsterdam, 2000
 • idd., Keubeke Kuusj op avontuur. Hasselt/Amsterdam, 2009
 • idd., Wumke en de wouf. Hasselt, 2005
 • Jo Caris, De amulet vaan Yor. 1996 (jäögroman)
 • id., 'n Hamfel kestaanjele. 1982
 • id., La bonne femme. 1992
 • id., Mestreechter vertèlsel en vertèllinge. Ierste Mestreechter sprookjesbook.
 • id., Mooswiever vaan Sint-Pieter. 1993
 • id., 't Mysterie roond Kamiel en Marjan. 1993 (jäögroman)
 • id., 't Mysterie roond Zwarte Tum. 1984 (jäögroman)
 • id., De rink vaan Katali. 1994 (jäögroman)
 • id., Traone met vastelaovend. Vastelaovends-roman. 1993
 • id., Zèt uuch ins. 1996
 • id., POT! ....., ’n Hamfel späölselkes 2003
 • id., Keersvertèllinge
 • Gaston Chambille, Verhäölselkes oet de boum. Mestreech, 19?? (verhaolebundel; LiLiLi 25)
 • Edmond Franquinet, Maskeraad. Mestreech, 1927
 • Bèr Hollewijn, 't Bekkerke. Mestreech, 1980 (roman)
 • id., De groetste leefde. Passieverhaol. 1945 (verhaol)
 • id., Slivvenier in Mestreech. 1944 (verhaol)
 • Harie Loontjens sr., Elckerlyc. De Spiegel vaan Zaolegheid vaan Ederein. 1946
 • id., Vief Keersvertèllinge in 't Mastreechs. 1944
 • id., Wat Limburg heet en wèlt behawwe. 1940
 • id., Wieker luij. 1946
 • Sjo Notten, Chez Zjang. Kaffee roman. 1989
 • id., De gouwe bats van Sebille Bams. Krimi. 1987
 • id., 'nen Ierebaog veur menier d'n dirrekteur. Charybdis-roman. 1981
 • id., 't Krejjekojl-verhaol. 1982
 • id., 't Lèste avventuur. 1989
 • id., Leveke vaan Mestreech. Mestreechselkes. 1979
 • id., Sjoutemeijers. Ze zitte oonder us. 1984
 • id., Vertèlselkes veur taal en taol. 1987
 • id., Wat zeuk zoen vreem vrow in Mestreech? 1995
 • id., De zeve nunkskes vaan Mestreech. Mestreechselkes. 1981
 • Alphonse Olterdissen (ed. E. Jaspar), Alfons Olterdissen's prozawerken in Maastrichtsch dialect. Mestreech, 1926
 • Marie-Catherine Plantaz, Fabuleuze vertèllinge (sic). Mestreech, 20?? (verhaolebundel; LiLiLi 29)
 • id., Geinen daag geit veurgood veurbijj. 1980
 • id., 't Ind vaan 't begin. Mestreech, 2005 (roman; LiLiLi 49)
 • id., 'ne Werme jas veur Sint Zjozef. Mestreech, 19?? (verhaolebundel; LiLiLi 17)
 • id., Zoe zien veer Mestreechtenere. Mestreech, 19?? (verhaolebundel; LiLiLi 4)
 • Laurent Polis, De Mastreechter kiekkast. Nuierwéts printebook veur jonk en auwd. Mestreech, 1871
 • Léon Veugen, Es God bleef. Bundel sjetse mèt verhaolende inslaag en romantiese oetslaag. 1960
 • id., 'ne Zöch vaan de ieuwegheid. 'n Affaire met 't leve. 1980
 • diverse, Mestreechs aajd. 27 Mestreechter verhaole. Mestreech, 200? (LiLiLi 41)

Buun[bewirk | brón bewèrke]

 • Pol Brounts (mèt Frans Meewis), De broeder ze bruutsje. 1983
 • idd., Bèr en Bertha. 1985
 • Jan Coumans, Hamer. 1996 (musical)
 • id. De Meister vaan Uz. 1995 (vertaoling vaan The Wizard of Oz)
 • id. (mèt Phil Dumoulin), Iech en die vaan miech. 1978 (musical, vertaoling vaan Me and my girl)
 • idd., Mie fien mamzelke. 1978 (musical, vertaoling vaan My fair lady)
 • Phil Dumoulin, Boe is 't kinneke daan?. 1984
 • id., Petatte polka. 2000
 • Pieke Dassen, Sigeunderbaron. 2001
 • id., De Vogelekriemer. 1999
 • Bèr Essens, Abram zuut Sint Joezep. 1974
 • Guillaume Franquinet, Bloodzukers. 1857 (speul)
 • id., Jonk bij jonk, en auwt bij auwt. 1861 (kemikken opera)
 • id., Et Kindermäögske. 1857 (speul)
 • id., Klaos Pompernikkel. 1856 (speul)
 • Bèr Hollewijn, E wit kleid en gouwe haore. 1951 (speul)
 • id., Höllep. 1957 (speul)
 • id., Iech zeen miene geis kroepe. 1948 (speul)
 • id., In 't hiemelke. 1949 (speul)
 • id., Kralle en brazzelette. Ca. 1964 (speul)
 • id., De Leechterberg. Ca. 1952 (speul)
 • id. (mèt Harie Loontjens jr.), Lente en liefde (sic). 1944 (oprèt)
 • id., Rue de la stock. Ca. 1963 (speul)
 • id., Slivvenier in Mestreech. 1941 (oprèt)
 • id., Treechter leve. 1945 (speul)
 • id. (mèt Harie Loontjens jr.), 't Zigeunerkamp. 1945 (oprèt)
 • Harie Loontjens sr., Fäös en Greetsje. Kemikken-opera in 3 bedrieve. 1976
 • id., Julius Caesar. 1970 (opera)
 • Huub Noten, De keizer op Sint Pieter. 1975
 • id. (mèt Phil Dumoulin), Lommelies. 2002 (musical, vertaoling vaan Cinderella)
 • id., Medam de Ginneraol. 1982
 • id. (mèt Peter Noten en Phil Dumoulin), Nondedzju. 1998
 • id. (mèt Loe Maas), Treechter Geis. 1980
 • id., Zwijnderijj. 1986
 • Alphons Olterdissen, D'n awwe jeune-premier (operèt in ein akte)
 • id., Kaptein vaan Köpenick. 1907 (kemikken opera)
 • id., Peer Plotseling oet de Platielstraot (operèt in ein akte)
 • id., Trijn de Begijn. 1912 (kemikken opera)
 • id., Vastelaovend in Mestreech anno 1900 (klöch; oongepubliceerd)
 • Els Otterheijm-van Schijndel, Op zeuk nao de Mestreechter Geis. 1982 (kindermusical)
 • id., Suisyola Futura. 2001 (kindermusical)
 • Jacques Pirson, Balies. 10 Mestreechteneerkes mèt meziek.
 • id., De dreij sjoenste (oprèt)
 • id., Welie (oprèt)
 • id., Zjaloezij (oprèt)
 • Laurent Polis, Jeang (speul)
 • id., De twie Brems (operèt)
 • id., Venus de bis en krök (speul)
 • M.A.F.C. Thewissen, De Mosasaur. Mestreegter operètte oet de Fransen tied. 1960
 • Lam Wijsen, Revue 1924. Mastreechter Operette in negen tafereelen. 1924
 • id., Roejen Hannes. Mastreechter revue (in 4 akten). 1930
 • diverse, Royal Sphinx Revue. 1987
 • oonbekind, Blom van Hawaii (sic). 1994 (oprèt; vertaoling vaan Blume von Hawaii)
 • oonbekind, Café d'n Hoegsten Tied. 1992
 • oonbekind, Het Spook vaan Leechtenberreg (sic). 1997

Poëzie[bewirk | brón bewèrke]

 • Jo Caris,`t Rieker Roomser Leve (Kritiese poëzie). 1987
 • Pol Chambille de Beaumont, Mastreechter versjes en leedsjes. 1927
 • id., Rijmkes in 't Mestreechs. 1960
 • id., Tiedverdrief. Veerskes en rijmkes vaan P.C.d.B. 1945
 • Guillaume Franquinet, De legenden van Sint Servaas. 1879
 • id., Mastreechter veerskes van G.D.L. Franquinet. Mestreech, 1924 (postuum)
 • Edmond Jaspar, Bonte blomme. Gedichte in Mastreech dialek.
 • Harie Loontjens sr., Kribbelkes. Gediechskes in 't Mastreechs. 1941
 • Vic Reinders, Mestreechter veerskes. Ca. 1960
 • Théodore Weustenraad, De Percessie vaan Sjerpenheuvel. ca. 1831-1849; Utrech 1931; 1964; Mestreech 1994
 • Lam Wijsen, De ierste vieftig. Verze vaan Lam Wijzen. 1938
 • id., Miene kokkerèl. Aon alle anti-annexionisten! E Mastreechter möpke, wat alle gooi Limburgers mooten lieren zingen!! 1919
 • diverse (samestèlling M.A.F.C. Thewissen, Eus eige leedsjes. Mestreech, ²1968
 • idd., Zes-en-dertig dichters en de stad Maastricht. 1956 (blomlezing in 't Nederlands en Mestreechs)

Non-fictie[bewirk | brón bewèrke]

 • Flor Aarts, Mestreechs, eus mojertaol. Mestreech, 2001
 • Pol Brounts en Phil Dumoulin, Speu-len-te-re spelle. Mestreech, 1992
 • Jo Caris, Ierste Mestreechter kookbook. Recepte. Mestreech, 1999
 • Edmond Jaspar, Kint geer eur eige stad? Mestreech, 1936; 1978 (mèt wiezeginge door H. Loontjens sr.)
 • Peter Noten, Es veer demèt kinne lache. 10 jaor Mestreechs Volleks Tejater. Mestreech, 1992

In verzaomeld werk[bewirk | brón bewèrke]

 • Peter Brouwers, De gouwe maan (kinderverhaol). Gepubliceerd in Kinder, kinjer, wichter, poete, Mestreech, 1999 (LiLiLi 15)
 • Jo Caris, Bèrke (jäögverhaol). Gepubliceerd in LiLiLi 15
 • Lodewijk Delruelle, drei gediechter. ca. 1800; gepubliceerd in Breuls (1914)
 • Monique Koks, D'n dirrezjent (kindervehaol). Gepubliceerd in LiLiLi 15
 • Maria Scheres, 't Watersjeneke en de zie (jäögverhaol). Gepubliceerd in LiLiLi 15
 • Lam Wijsen, Gediechte vaan Lam Wijsen. Uitgegeven in De Mösj. 1973 (postuum)
 • id., Proza-werken van Lam Wijsen. Uitgegeven in De Mösj. 1974 (postuum)
 • anoniem, Sermoen euver de Weurd Inter omnes Linguas. 1729 (?); gepubliceerd in Endepols (1955)

Bronne[bewirk | brón bewèrke]

 • Salemans en Aarts (2002): pp. 122-43

Externe link[bewirk | brón bewèrke]