Gebroeker:Mergelsberg

  Van Wikipedia
  D'r Ethica va Baruch de Spinoza

  Kiek vör mien biedrages Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Norbiks. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon.


  Öm mich perzuuënlek get te vertèlle kan d'r mich 'ne email sjikke

  't Norbiks, de taal oeëin 'ch sjrief is, zjuus wie väöl ander Limburgse dialekte 'n toeëntaal.
  Hie kan d'r väörbeelde veende va Norbikse waoërd die va betekenis verendere es me allèng d'r toeën in de oetsjpraak verendert.

  Wèrk momenteel an[bewirk | brón bewèrke]

  Hieoonder 'n selectie oet 't gedich Le Condor Captif van Charles Beltjens
  mèt Nederlandse vertaling De Gekooide Condor van Bep Mergelsberg.

  C’était le premier Mai, dans le jardin des Plantes,
  Het was op de eerste mei, in de Tuin der Planten,
  Le matin parfumé riait, frais et vermeil,
  Toen de ochtendgeur lachte, fris in verguld zilver
  Son doux souffle courait sous les feuilles tremblantes
  Zijn zacht briesje onder de trillende bladeren blies
  Comme un soupir d’enfant sortant de son sommeil
  Als een zuchtje dat ontsnapt aan een slapend kind

  (1)

  C’était un de ces jours où tout chagrin morose
  Het was een van die dagen waarop alle somber verdriet
  En espoir s’évapore aux rayons du printemps
  in de honingraten van de lente in hoop verkeert
  Où le vieillard lui-même, à l’odeur de la rose
  Waar de grijsaard bij de geur van de roos
  Se rappelle, charmé, ses rêves de vingt ans.
  Zich bekoord zijn jeugddromen herinnert

  (7)

  J’errais seul, au hassard, sous les branches fleuries
  Ik zwierf alleen, bij toeval, onder de bloeiende takken
  Le coeur de molle extase et d’oubli pénétré
  Het hart vervult van een zachte extase en doordringende vergetelheid
  Le pensée éperdue en vagues rêveries
  Overpeinzingen in hartstochtelijke mijmeringen
  Quand j’entendis soudain un cri désespéré;
  Toen ik ineens een wanhopige kreet hoorde;

  (8)

  Dans sa cage de fer, grande et triste figure
  In zijn ijzeren kooi, een grootse en droevige gestalte
  Le Condor qui cherchait à fuir de sa prison
  De Condor die een vluchtweg uit zijn gevangenis zoekt
  Les barreaux avaient peur de sa vast envergure
  De tralies, bang van zijn uitgestrekte vleugelwijdte
  On eùt dit l’ouragan qui monte à l’horizon;
  Die als een orkaan de horizon beklimt;

  (12)

  Accourue en tumulte, une foule grotesque
  Een gigantische menigte, lawaaierig toegesneld
  Deniais radieux, de badauds aux fronts plats
  Stralend van onnozelheid, niewsgierigen met platte voorhoofden
  Autour de l’animal tragique et gigantesque
  Omringen de gigantische tragiek van het dier
  Hurlait, gesticulait ou riait aux éclats.
  Schreeuwen, gebaren of schaterlachen.

  (14)

  Quelques rares passants à ce navrant spectacle
  Aan dit bedroevend schouwspel gingen enkelen voorbij
  Assistaient d’un air triste, et, plaignant avec moi
  Vergezeld van een trieste houding en toonden, met mij, medelijden
  Le courage du fort brisé contre l’obstacle,
  Met de moed van de gebroken kracht tegen die kooi
  Sentaient pour le captif un douloureux émoi
  En voelden voor de gevangene een treurige ontroering

  (15)

  Dans un cri formidable, il s’éleva, terrible,
  In een verschrikkelijke schreeuw, verheft hij zich
  Comme s’il eùt tenté d’en briser le plafond
  Alsof hij probeert het plafond te verbrijzelen
  Sa tête alla frapper la barrière inflexible
  Zijn hoofd stoot zich aan het onbuigzame hekwerk
  Et, poussant un long râle, il tomba sur le fond
  En, een lange rochel uitstotend, valt hij op de grond

  (20)

  Tel qu’un ange déchu, les ailes pantelantes,
  Als een gevallen engel, met trillende vleugels,
  Le colossal oiseau gisait silencieux;
  Lag de colossale vogel geluidloos;
  Par moments, revelé sur ses jambes tremblantes,
  Soms weer rechtkomend op zijn trillende benen,
  Il geignait tristement, en regardant les cieux.
  Grient hij droevig bij het zien van de hemel.

  (21)

  Comme je contemplais, prosterné sur la pierre,
  Bij het aanschouwen, neergeknield op steen,
  Le superbe lutteur vaincu, mort à moitié,
  Van de overwonnen trotse strijder, halfdood,
  Une larme furtive humecta ma paupière,
  Bevochtigd een heimelijke traan mijn ooglid,
  Et mon coeur attendri déborda de pitié.
  En mijn weekgemaakt hart stroomt over van medelijden.

  (22)

  Parmi les pics altiers des vastes Cordillères
  Tussen de hoogmoedige spechten van de uitgestrekte Cordillères
  Que le ciel, s’il croulait, choisirait pour soutien
  Stort hij, net als de hemel, in, bij het kiezen van hun ondersteuning
  Là-haut, là haut, bien loin de ces tristes volières
  Daar boven, daar boven, ver weg van deze droeve vogelkooien
  Quels beaux jours t’attendaient, quel sort était le tien!
  Wat een mooie dagen wachten jou als een ontsnapping je deel zou zijn!

  (25)

  Demain tu renaîtras de ta chute et, paisible,
  Morgen zul je herboren worden uit je val, vreedzaam,
  Sur ce morne perchoir, pour y souffrir encor
  op deze naargeestige hoenderstok, om er nog meer te lijden
  Tu reviendras, pareil au perrquet risible,
  Je zult terugkomen als een bespottelijke papegaai,
  Empereur d’un theatre où tu sers de décor
  Keizer van een theater waar je als decor zult dienen.

  (45) Hie-oonder volgt 'n lies va vertalinge va sjtäölkes.

  Charles Beltjens[bewirk | brón bewèrke]

  fragmaent Le Condor Captif in 't Norbiks.

  D’r gekowde condor

  ‘t Waor ing van die daag oeë alle soomber verdreet
  In de haoëningrate van d’r oethoot in haoëp verkieërt
  Oeë d’r gieze maan bie d’r räöek van ‘n roeës
  Zich opgewoonde z’n jongesdreume herinnert

  In z’n iezere kow, ‘n groeëte en dreuvige gesjtalte
  D’r Condor dae ‘ne oetwaeëg oet z’n gevangenis zeukt
  De tralies, bang van z’n groeëte vläögele
  Die wie ‘ne orkaan de horizon kuusse beklimme

  Bie ‘t zieë, neergezat op ‘ne sjtee,
  Van dae gruuëtsje sjtrijder, haofdoeëd
  Koom ‘n heemleke traon oet m’n ow
  En och mie weekgemakt hart sjtreumde uvver

  Herman Gorter[bewirk | brón bewèrke]

  fragmaent Mei, vertaling in 't Norbiks.

  Mei

  'ch Wès neet dat dit alles waor zoe sjun.
  E-zoe sjtèèt ooch wal e maedsje vool in bleuj
  D'r broedegom lupt um häör heer en käört 't haor
  en lupt oonwetend voet en zukt in sjpèl
  Gelaotenhèèd en sjlaop. Da traejt op z'ne dörpel
  E bloeët beeld: oonder 'n witte bèdgerdieng
  Gliejje de blikke en 'n karavaan va wäöerd
  Dat's väör te kriesje, want 't uzere
  över 'n deenk, is fraeler wie 't deenk.

  Théodore Weustenraad[bewirk | brón bewèrke]

  fragmaent Le Remorqueur, vertaling in 't Norbiks.

  D'r locomotief.

  Intelligaent symbool va sjeppende krachte
  Gesublimeerde erf van 't oontroeënt kanon
  Heraut van 'n toekoms va vraej en rech
  Salut, oh nobele Locomotief!

  Victor Hugo[bewirk | brón bewèrke]

  fragmaent Les Feuilles d'automne in 't Norbiks.

  Herfsblaar

  Vrun, 't is dus Rouen, de sjtad mèt aow sjtraote
  Mèt aow taoëres, ruïnes van verlaore volke
  De sjtad mèt hoonderd kèrktaoëres loewend däör de loch
  't Rouen va kesjtieële, hotels en versjtaerkde vestinge
  Versjeurd, zoonder naolaote, mèt gefroonsde en gehaeve kop
  Vool sjerpe piele en sjpitse naolde, d'r nivvel van de zieë