Euverlèk gebroeker:Sjeng~liwiki

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Van Wikipedia

Hoj Sjeng, leuk dats te mèt kumps doon hie op de Limburgse wikipedia! Iech höb get aan de sjpelling van dien artikel Sjeng gezete... Väöl plezeer en succes hie! Hojhoj, cicero 15 sep 2005 19:34 (CEST)Reageren[reageer]

Daanke Cicero! Vin iech good. Zoelang es 't mèh in 't Mestreechs bleif, hè! Mien gesjreve Mestreechs is neet zoe bès. Wilste ezzebleef auch 's kieke noa Sjeng de Belsj??? Bedaank alvas! -- Sjeng Praot mèt miech! 15 sep 2005 19:52 (CEST)Reageren[reageer]

---

Iech zoog dat Cicero geliek mèt miech haet gekald, dus zèt iech 't hie-onder:

Hoi Sjeng, iech bin Aelske en iech wil waal effe op dien oetnuèdiging ingoon en kalle (praote).

Allerièrsj (iech sjrief Valkebergs, dus sjriek neet) wil iech zègke dat 't sjrieve in 't plat diech al good aaf geit, meh maog iech diech es Veldekiaan (van Veldeke) op 'n paar sjpelpuntsjes wieze in dien teks (ze sjtoon tösje häökskes):

Gooiendaag allemoal! moet zin: Gojendaag (ope lèttergreep: dus ein o sjuus wie in 't A.N.)

Effekes kort gèt euver miech: iech hèt Sjeng, dat wil zegge (zègke), op li.wikipedia hèt iech zoe. In ut ( 't , sjuus wie in 't A.N.) daageliks (dageliks, ope lèttergreep dus ein a) leve goan (gaon mèt de ao van 't Ingelsje 'law') iech door veur Mario Roering. Kleenk neet zoe good es Sjeng hè? Zelfs neet este ut ('t} op z'n Pruus oetspriks (wat iech wèl al geweend bin met 'n Duitse vriendin!): Reuring. Tjèh, mèt ne noam (naom, mèt de ao van 'law') es Sjeng hoof iech ut ('t) al neet mie te zegge (zegke), mèh iech kom dus oet Mestreech...

Allein, iech woen neet mie doa (dao). Iech woen noe bove de riviere, in Hoofddorp, dus iech bin wèl e bitsje verhuilandst... Mèh iech bin vaan plan um later ('es iech groet bin' ;-) ) trök te koame (kaome) noa (nao) Mestreech!

(opm. oa ies 'ne twièklank, daes se huèrs in bv 't Valkebergse sjroap (Mestreechs: sjroep), broad (Mestreechs:broed), doas (Mestreechs: does).

De ea weurt noats (noets) gesjreve, de klank daes te huèrs in baer (Ned. beer) ies dezelfde es in 't Ingelsje air en weurt in 't plat dus gesjpeld es ae.


groetjes--Aelske 15 sep 2005 20:04 (CEST)Reageren[reageer]

Daanke Aelske! Iech höb 't allemaol metein veranderd! Este noch mie zuus, huur iech 't gere! Sjeng Praot mèt miech! 15 sep 2005 20:20 (CEST)Reageren[reageer]

Gooiendaag! Veer moage nog bliej zeen dat eine Hollesje Limburger überhaup nog plat kint kalle. Opzich waal sjiek. Doe kömps oet Mesjtreech woons in Hoofddorp (dat gaat bie Sjiphol veur dea gene dea neet wit woo dat is...) en höbs ein meadje oet 't Pruuses. Es Sjinoaster heit ich dich uiteraard welkom op dit sjtökske Limburg op 't weareld wieje web. Gebroeker:Sjinöster:Erik Creugers donderdig 15 september 2005 20:21 (CEST)

Daanke Erik. Jèh, iech woen wèl in kopdörp (inderdaad beij Sjiphol, dao wèrrek iech, op e vleegmesjien!), mèh ich praot nog väöl Mestreechs met vrun en familie natuurlik. En iech deenk aoch nog in ´t Mestreechs. Heij, ´n Sjeng biste, ´n Sjeng bleifste... Dao kinne die kilometers niks aon doen!!! -- Sjeng Praot mèt miech! 17 sep 2005 03:41 (CEST)Reageren[reageer]

en nog get vaan miech....[brón bewèrke]

Hoj dialekgenoet... ;) Ouch nog wèlkóm vaan miech, de hads 't miech al belouf heh :)? Väöl succès hei mèt 't sjrieve vaan artikele, de kins alvas beginne mèt karate en mesjiens ouch nog judo, jiu-jitsu en kung-fu waant euver vechsporte höbbe v'r nog gaaroet niks... HaafLimbo Velim, non opto 15 sep 2005 20:45 (CEST) (=nl:Gebruiker:Steinbach)Reageren[reageer]

Daanke Wouter! Jao, v'r höbbe 't d'r al euver gehad op de Hollandse wiki. Noe, heij bin iech daan!! Es iech get mie tied höb, gaon iech 's kieke nao die veurstelle vaan diech, veural dat karate wèl iech wel 's 'n kier doen! Gelökkig kin iech heij miene gaank goon, zónder dat dee zwètbugel vaan 'n Lee miech kömp treitere mèt z'n flauwekul en z'n leugens... Iech waor dee z'n gezeik al hielemaol meug! Hoienhè! Sjeng Praot mèt miech! 15 sep 2005 21:18 (CEST)Reageren[reageer]
P.S.: Wat beteikent eigenlik "velim, non opto" (höb meh ein jaor Latin gehad, lang geleie)???

"Iech zouw wèlle, meh wuns neet". Neet altied diene zin doordrieve dus en neet alles vaan ederein verlange. Of iech miech draon haw is 'n aander dink... ;) HaafLimbo Velim, non opto 16 sep 2005 18:43 (CEST)Reageren[reageer]

Sjoen gezag jóng! Dao probeer iech miech aoch d´r aon te houwe. Iech höb zoe d'rek (wie sjreivste dat?) nog ´n Lateinse zin veur dich, boevaan iech gere wil wete wat 't beteikent, meh iech höb 'm noe eve neet beij mich (bin in Mestreech noe, bei mie ma). --Sjeng Praot mèt miech! 17 sep 2005 03:24 (CEST)Reageren[reageer]
Biste gek, iech höb 'm wèl beij miech: "Non fecit taliter omni nationi". Dat stoond op ´n moer neven ´n Katedraal in De Ingele (Los Angeles!). Ich deenk tot ´t gèt te make heet mèt versjèllende rasse en kulture enzoe, neet daan? D´r stoonte in eder geval versjèllende (kinder)geziechte beij oet versjèllende lande... Bedaank veur de vertaoling alvas! Sjeng Praot mèt miech! 17 sep 2005 03:34 (CEST) P.S.: Mèh jóng, da´s bès lèstig in ´t Mestreechs sjrieve!!Reageren[reageer]

De vertaoling kinn zien: "Heer (God?) heet 't neet veur eder volk op zoe'n meneer gedoon/gemaak". HaafLimbo Velim, non opto 17 sep 2005 11:09 (CEST)Reageren[reageer]

Sjriefwèdsjtried[brón bewèrke]

Daag Sjeng~liwiki,

Ómdat 't noe e bitteke begint te loupe mit de Limburgse Wikipedia höbbe v'r besjlote 'ne sjriefwèdsjtried te hawwe. 't Is de bedoeling dat alle deilnummers e zoe good meugelik artikel sjrieve, zoedat v'r d'r 'ne gansen houp gooj artikele biekriege. Doe kans de veurwaarde hie vènje; op dees pazjena kans te dich ouch mitein aanmelle.

(Dit is e sjtandaardberich wat mie gebroekers kriege)
Steinbach (vreuger HaafLimbo) 15 feb 2007 23:56 (CET)

Ow... Daan bin iech e bitteke laat hè... ;-) Joamer. Mèh good, iech had toch neet zoe veul tied deveur... Tóch nog bedaank veur ut beriech! Groete! Sjeng Praot mèt miech! 28 okt 2007 01:27 (CEST)Reageren[reageer]

Uw gebruikersnaam wordt gewijzigd[brón bewèrke]

18 mrt 2015 04:14 (CET)

Gebruikersnaam gewijzigd[brón bewèrke]

19 apr 2015 11:25 (CEST)