Euverlèk Wikipedia:Sjpellingssjpiekpagina

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dag, ech schrief önk vandag hei op hogdüütscher Orthographie.
Fraage(n):
Bei us en oostlimburgschen gövt dat einige Laute, van dene ech nit weit, wise geschriefen wöör'n:

  1. ia (sal ech dat en önken Schriefwies "ia" odd'r "i-a" schrieven?)
  2. ua (sal ech dat "oea" odd'r "oe-a" schrieven?)
  3. ou (sal ech dat etzig "ooe" odd'r "o-oe" schrieven?)
  4. ia (sal ech dat äs "ia" odd'r "i-a" schrieven?)

We van jöt koun mech do helpen? -- Mikkel 15 apr 2007 06:07 (CEST)

Zoe-a, ech denk bij mech, dat ech min Gedeuns noe zoe-a sjrieven waet.
Han jöt angere Veursjlaeg? -- Mikkel 25 okt 2007 21:18 (CEST)
Ich begriep 't neet ech... --owtb451etc 25 okt 2007 21:32 (CEST)

Versjèllende dialekte die get opein liekene[brón bewèrke]

Is dat neet väöls te subjectief? En volges miech klop 't ocuh neet ummer hielemaol. Teminste, oonder dat köpke stoon zoewel dialecte die praktisch identiek zien (Venloos en Blieriks) es dialecten die wezelik vaanein versjèlle. Zumpelvelds en Bocheter beveurbild: dat is e versjèl tösse gód resp. jód, en die g-j-grens liek miech toch wel ingriepend. Daan 't Remunjs en Moferts: in Remunj geiste dood, in Mofert geiste doead. De realisatie vaan dee klaank is toch zjus e sjibbolet veur de ganse provincie: dooëd, dood, doed, doead, doad, dwad en daomèt e hiel belaangriek versjèl. Iech zouw veurstèlle allein dialekte die ech haos aonein gliek zien dao-oonder te neume - en daan geef iech zelf ouch ierlik touw tot iech neet vaan alle 550 dialekte in Limburg weit wie ze klinke en boe-op ze liekene! Steinbach (vreuger HaafLimbo) 10 jun 2007 22:47 (CEST)

Dao sjteit neet veur nieks 'n wio-sjabloon bie dit ónderdeil, mesjiens kèn iech 't beter nao mien gebroekerspagina kopiëre--Aelske 10 jun 2007 22:49 (CEST)
Maag iech uuch daan ouch nog vaan advies dene euver de opbouw en euver wat allemaol bijein pas? Iech dörf wel zègke tot iech dao väöl expertise in höb :-) Steinbach (vreuger HaafLimbo) 10 jun 2007 22:53 (CEST)
Veurluipig gaon iech zelf op ónderzeuk, in 't veld en bie miene oetgbreide kènissekrink binne gans Limburg--Aelske 10 jun 2007 23:16 (CEST)
Daan moot iech uuch wel waorsjouwe tot de riechlijne vaan Wikipedia - "no original research" - dat uuch eigelik verbeie. Steinbach (vreuger HaafLimbo) 11 jun 2007 12:34 (CEST)
Wiezoa, dat sjtökske höb iech zelf geplaats en bliekbaar te vlot!. Bie nader inzeen wil iech nog e.e.a. naogoon veur 't wir truuk gezat weurt. Formeel zöls se waal geliek höbbe, meh 'ne miensj kèn ziech toch bedinke, neet?--Aelske 11 jun 2007 12:41 (CEST)
Wae wol hie lèts ouch alweer de reigele .... ? Laote veer ièrsj ins 't resultaat aafwachte, veurdat me begint te zeivere euver dat 't hie of dao neet aan voldeit. Euveriges dink iech dat op 'n helppagina wie dees neet 'ne oetgebreide taalkundige oetlèk hoof te kómme (dat pas beter in de encyclopedie), meh beter 'n veur de leek toegenkelike besjrieving van euvereinkómste en versjille woa 'r get aan haet es 'r zien eige dialek wilt sjrieve. cicero 11 jun 2007 13:32 (CEST)
De bedoeling van 't sjtökske waor eigelik allein um de Limburger, dae euver 't algemein hièl erg allein op zien eige dialek gefocus ies, te laote zeen, dat bepaalde gruupkes dialekte väöl opein lieke en dat de sjriever en lezer dao zien veurdeil mèt kènt doon. Van 'n ech ónderzeuk ies in deze contex gein sjpraoke.--Aelske 11 jun 2007 20:44 (CEST)

Weglaote van klinker bie aoëpe lèttergrieëp[brón bewèrke]

Is dat waal zoeë? Mesjiens sjtumt 't vuur bv. "liëre" of "huëre", evvel ich zou 't waal hieël raar vinge es me "groëte" en "waëre" zou mótte sjrieve went me "groeëte" en "waeëre" meint, want zoeë liekt 't esof de e-naosjlaeg op oo en aa sjtónt en dat is natuurlik neet good. Ich zou dit gaar neet aa wille raoë. In 't Sjpellingbook van Veldeke (2003) höb ich dit gevónge uëver dees kwestie:

"Er blijkt een reeks verkeerde spellingen te bestaan. a. de spelling oë waar oeë bedoeld wordt Oë moet geanaliseerd worden als oo + e. Als dit teken de klank oe gevolgd door e moet weergeven, is het niet goed gekozen. In Noord-Limburg gebruikt men dit teken vaak onterecht. Het moet daar vervangen worden door oeë. De oorzaak van deze misspelling zit wel in de onbekendheid met de werking van een trema. Bij een trema ligt de klankverandering altijd links naast de klinker met het trema."

Volges dit sjtöksjke zou de juuste sjpelling dus inderdaad "groeëte" mótte zin en neet "groëte", zoewie op dees pagina waert gerecommandeerd. Vuur "waeëre" zou dan 'tzelfde mótte gelde. Wiejer bin 'ch mich aoch neet gans zieëker uëver 't sjrieve van "liëre", want Veldeke gieëft bevuurbeeld aoch Bieëmele en Ieëpe op de plaatsjnamelies van 2006 (en dus neet Biëmele en Iëpe). Waorsjienlijk waor d'r sjriever van dees pagina verward mit 't sjpellingsversjiensel "officieel > officiële" in 't AN. Dat is evvel get hieël angesj es de Limburgse e-naosjlaeg en mich tunks neet dats te 't daomit mós vergelieke en dat dae raegel hie dus aoch neet van toepassing is. Wat tunkt uch? --Tibor 2 apr 2008 23:58 (CEST)

Die argumaente taege dae regel klóppe vólges mich en es de plaatsjname zoe gesjraeve werre da zów v'r dae regel mótte oetbreide mit de gevalle oeë dat waal kan (bv huëre, uëver: mesjie wal in alle gevalle oeë sjprake is van 'n lange klaank, gesjraeve es döbbel litter = aa oo ee uu mit naosjlaag in aoëpe littergreep). Bin nog an 't deenke mae wat tuunkt öch daovan?--Mergelsberg 3 apr 2008 14:05 (CEST)
@ Tibor. Bie de eë (bv. Heële) ies 't in eder geval waal zoa, bie aeë, uuë, ieë en oeë zou iechzelf ouch keze veur gewoon aeë, uuë, ieë en oeë bie ope lèttergreep. Iech weit neet wie iech aan dae reigel van aoëpe lèttergreep gekómme bin(?). Verwarrend ies waal dat in Valkeberg uè, oa, iè weurt gesjreve, die es uuè, oea en ieè oetgesjproke were! Iech zal 't opzeuke en in de sjpellingspagina aanpasse. Bedank veur de meujte!--Aelske 9 apr 2008 10:45 (CEST)
In de Sjpelling 2003 höb iech dat van de ope lettergreep en 't dan laote valle van de lètste lètter neet expliciet kènne vinge t.a.v. de lang klinkersj mèt naosjlaag (oeë, uuë, ieë, aeë). (Allein t.a.v. oo, aa, ee: dus moder, vader). Waal sjteit 'r dat klinkersj mèt naosjlaag allein binne de lèttergreep toegepas were! Mesjiens höb iech betreffende reigel örges gehuèrd?. Veer maoge natuurlik neet zelf reigelsj aanpasse, meh es 't nörges expl. aangegeve weurt, bin iech, sjuus wie Tibor, veur wat iech hiebove sjreef: groeëte, zieëve, uuëver en zaeëge.--Aelske 9 apr 2008 11:45 (CEST)

Ei paar vräögskes[brón bewèrke]

Allereers, Ich vraog mich al einen tied aaf waat de goje vervoering is van "geer höb(t)" in de zin van "U Heeft". Perseunlik sjpraek ich biej dees belaeftiedsvórm d'n T neet oet en biej de "jullie" vorm waal. Mit anger wäörd;

Jullie hebben = Geer höbt U heeft = Geer höb

Maar klop dit ouch?

Volges miech blief 't 't zelfde: Geer höbt en geer höbt (inkelv. en mv.), meh dèks laote de luuj de t valle.--Aelske 29 jan 2010 13:31 (CET)

Tweede vraog Esse zaes. "een halve appel" sjrief se den "einen halve appel", "eine halven appel" of "einen halven appel" mit anger wäörd. waert dae N allein biej zelfstandige naamwäörd toegevoeg, of ouch biej bijvoegelikke?

me sjrief en zaet 'nen hauve appel; soms ouch 'nen hauven appel en de (d'r) hauven appel--Aelske 29 jan 2010 13:31 (CET)

Derde vraog. Es ich 't den höb euver "de granaatappel" mot ich dan sjrieve "de granaatappel" of "d'n granaatappel"?

liek al d'r aan: de granaatappel of d'r granaatappel op plaatse woa dit lidw. weurt toegepas.--Aelske 29 jan 2010 13:31 (CET)

mvg en alvas bedank

Euverigens zeen ich det de knoep "pagina opsjlaon" angers is gesjreve dan 't tabblaad, "projekpazjena" wiejwaal 't toch allebei AGL zól motte zeen?

Dat moet nog aangepas were op translatewiki Aelske 29 jan 2010 13:31 (CET)

pykenike 29 jan 2010 09:46 (CET)

Mien dank is groot! pykenike 29 jan 2010 14:39 (CET)